نرم افزار AquaCrop

نویسنده: سجاد هاشمی – عضو شورای مرکزی انجمن

نرم افزار AquaCrop یک مدل بهره‌وری آب زراعی است که توسط بخش زمین و آب فائو توسعه یافته است. این مدل برای شبیه‌سازی واکنش عملکرد گیاه به آب در محصولات علفی به ویژه در شرایطی که آب در آن یک فاکتور کلیدی و محدودکننده در تولید محصول است، مناسب می‌باشد. در حقیقت AquaCrop برای ایجاد تعادل، دقت، سادگی و پایداری با استفاده از یک سری تعداد از پارامترهای نسبتاً اندک، صریح و عمدتاً بصری و همچنین متغیرهای ورودی که نیازمند روش‌های ساده‌ای برای تعیین و تقریب آن‌هاست تلاش می‌کند.

قابلیت‌های نرم افزار AquaCrop

– ارزیابی محدودیت آب، عملکرد محصولات قابل دسترسی در یک مکان جغرافیایی خاص

– ارزیابی تولید محصول دیم در بلند مدت

– توسعه برنامه زمان بندی آبیاری جهت حصول حداکثر میزان تولید برای حالات مختلف آب و هوایی

– برنامه‌ریزی کمبود و آبیاری تکمیلی

– ارزیابی تأثیر ارائه برنامه زمان بندی ثابت آبیاری بر عملکرد محصول قابل دسترسی

– شبیه‌سازی توالی‌های برداشت محصول

– انجام تجزیه و تحلیل سناریوهای آب و هوایی آتی

– بهینه‌سازی یک مقدار محدود از آب قابل دسترس

– ارزیابی بهره‌وری آب واقعی در مزرعه و مقیاس بالاتر تا حدود مناطق

– و …

لینک دانلود:

https://watereng.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-aquacrop/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

کشاورزی متمرکز

د اسفند ۲۳ , ۱۴۰۰
نویسنده: فاطمه وثوقی – عضو شورای مرکزی انجمن کشاورزی متمرکز، کشاورزی فشرده  یا کشاورزی صنعتی که در مقابل کشاورزی گسترده قرار دارد، گونه‌ای کشاورزی است که در آن ورودی و خروجی به ازای هر متر مکعب زمین بسیار بیشتر است. کشاورزی صنعتی با نسبت آیش کم (سال‌هایی که یک زمین شخم شده […]