📖 دو فصلنامه علمی، فرهنگی، اجتماعی #نشریه_کهریز منتشر شد. 📃 دوره ۳، شماره ۴، تابستان ۱۴۰۲ 🔸مدیرمسئول: مهدی صاغی🔸سردبیر : سجاد هاشمی در این شماره خواهید خواهند:🔹امروز بهتر از آینده🔹تبریز غرق در بی‌آبی🔹مرزهای آبی رنگ کشور🔹داغ النینو بر پیشانی زمین🔹آب مجازی در دنیای واقعی 📥 جهت دریافت فایل نشریه کلیک […]

♨️ دو فصلنامه علمی، فرهنگی، اجتماعی نشریه کهریز منتشر شد. 📃دوره ۲، شماره۳، پاییز ۱۴۰۱ 🔸مدیرمسئول: مهدی صاغی 🔸سردبیر: محمد خالدی در این شماره می‌خوانیم: 🔘 آیا دانشگاه دانشگاه است؟ دانشجوی دیروز، برده‌پژوهشی امروز، بیکار آینده 🔘 تغییر اقلیم 🔘 تبادل آب زیرزمینی و دریاچه ارومیه 🔘 تکنولوژی‌های نوین در […]

🔻انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز برگزار می‌کند: 🔹 مراسم معارفه و تجلیل 💠 در این مراسم ضمن معرفی رشته علوم و مهندسی آب و گرایش‌های آن، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این رشته در بازار کار بررسی خواهد شد. 🏅همچنین در این مراسم از دانشجویان ممتاز کارشناسی و […]